Betalningsvillkor

Betalningsvillkor på fakturor är 10 dagar netto. KONKRET Gotland AB förbehåller sig rätten att göra kreditprövning och rätten till försålda varor till dess att full likvid har erlagts. Kunden äger således inte rätt att i sin tur överlåta  eller sälja inköpta produkter innan de är till fullo betalda. 

Vid försenad betalning tillkommer dröjesmålsränta  f.n 1,5 % per månad, samt lagstadgad kravavgift.

Betalningsplan

40% vid kontraktsteckning

60% före leverans

Bänkar och betongprodukter betals vid leverans

Momsregistreringsnummer: SE-556910-642901

Bankgiro: 124-5802

Tillbaka