Köpvillkor när KONKRET Gotland AB levererar uteköket som byggsats

Uteköket levereras enligt specifikation under Produkter.

Leverans

Levaranstid enligt överenskommelse. Om betalning inte sker enligt betalningsplan förbehåller sig KONKRET Gotland att skjuta upp leveransen till betalning mottagits.

Uteköket levereras fritt på Gotland.

Lastbilarna som levererar är stora, från 10 m till 16 m långa, 3 m breda och 4,5 m höga. Det skall vara körbart fram till lossningsplatsen.

Om det vid lossningstillfället visar sig att vägen ej är farbar för våra fordon och att godset inte kan levereras enligt överenskommelse debiteras du en extra kostnad på 500 kr.Godset enligt överenskommelse i varje enskilt fall.

Godsmottagning

Den som tar emot godset ska vara myndig och kunna legitimera sig. Du skall vara chauffören behjälplig vid lossningen. Kontrollera godset tillsammans med chauffören så att allt är oskadat och att kolliantalet överensstämmer med fraktsedeln. Vid synliga skador på gods eller emballage, eller vid avsaknad av kolli skall detta skriftligen noteras på fraktsedeln av både chaufför och dig, direkt vid mottagandet.

Skadan/avsaknaden anmäls därefter av dig till KONKRET Gotland. Är inte skadan/avsaknaden anmäld på fraktsedeln är transportreklamationen ej giltig. Du får då själv stå för de kostnader som kan uppstå. Dolda skador, som inte kan konstateras vid godsmottagandet, bör anmälas till Konkret Gotland inom 7 dagar efter mottagandet. Dokumentera alltid skadorna med foto. Spara skadat gods tills du har fått din ersättningsleverans. Görs en överenskommelse med transportören att godset får levereras utan att du är hemma, övergår ansvaret för varorna på dig och du äger ej rätt till ersättning eller skadestånd vid skada eller saknat gods.